Rzut z góry i projekt techniczny

Prezentacja projektu w widoku koncepcyjnym.

 

Projekt techniczny nasadzeń roślinnych w programie Gardenphilia DESIGNER. Program automatycznie generuje listę roślin oraz umożliwia szybki podgląd liczb porządkowych roślin i włącznie etykiet z łacińską lub polską nazwą na projekcie.

 

Przykładowe koncepcje.